Stor auke i besøk på trimpostane

Aldri før har det vore registrert så mange besøk

No er alle bøkene er tald opp er det registrert over 10000 besøk på trimpostane til Sunnylven IL. Dette er det meste som nokon gong er registrert på postane og det utgjer ei auke på over 19% frå fjoråret.

Her er ei oversikt:

 

 

 

                                    Antal besøk         %auke/nedgang 

 1. Sendaren Ringdal          579                       -23,8
 2. Stegholen                      1330                       15,6
 3. Nestevatnet                   1082                       21,5          
 4. Shell-kaia                       1046                       41,3
 5. Ljøbrekka                         578                       26,7
 6. Skaret                              661                       13,97
 7. Karbømarka                    491                          4,0
 8. Høgane                            550                        14,8
 9. Tronstadsøtra                  268                        28,2
 10. Kjellstadalen                    402                         -2,9
 11. Hellebostadmarka           493                         27,7
 12. Skihella                            108                        -20,0
 13. Berga                               453                         47,0
 14. Svarthammaren               592                       109,1
 15. Steimsnibba                     307                         36,4
 16. Åsenakken                       180                         40,6
 17. Vatnedalen                       137                         59,3
 18. Liadalen                            182                         42,1
 19. Haugedalen                      118                         14,5
 20. Holedalen                          116                         19,6
 21. Sætre-sætra                       76                        -40,1
 22. Fedalen                               88                           8,6
 23. Fagredalen                        147                         37,4
 24. Nausane                            171                        Ny i år

 

 

Totalt antal besøk  2010: 10155 besøk              Auke frå fjoråret 19,2%

 

Kommentarer:
For- og etternamn
Overskrift
Kommentar
Kommentar

Skriv kort ei årsak for det

 
-> []
trim og friidrett
Trimpostar i Sunnylven